De Maanlanders missie

Ieder kind verlangt naar ruimte, naar vrijheid, en ieder kind wil gezien en gehoord worden zoals hij of zij of hen nu is. Helemaal, met alles erop en eraan. Daar horen ook de minder fijne dingen bij zoals verdriet, boosheid, gestuntel, angst of gepieker. De eigenzinnige, interactieve projecten van Maanlanders geven alle kinderen, van welke achtergrond, kleur of vorm dan ook, ruimte om te kunnen en mogen twijfelen en wankelen tijdens hun opgroeien. Op een humorvolle en lichte manier laat Maanlanders zien dat de lastige dingen van het leven er bij horen en zelfs heel belangrijk zijn. Want…

Deze uitspraak van Tomáš Halík klinkt paradoxaal, maar wie trilt en beeft, staat steviger dan wie zich schrap zet. Bij een aardbeving stort een gebouw dat te stijf is eerder in dan een gebouw dat meebeweegt. Voor mensen geldt hetzelfde: echte stevigheid gaat hand in hand met flexibiliteit, met kwetsbaarheid.

Om goed je weg te vinden in het leven heb je niet genoeg aan feitenkennis en logica alleen. Juist door ‘het beven’ en alles wat daarbij hoort ruimte te geven wil Maanlanders haar jonge publiek de stevigheid bieden die nodig is om om te gaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige wereld.


Maanlanders landt op basisscholen en brengt een eigen theatrale installatie mee. Een week lang vormt deze installatie de creatieve plek binnen de school. Door middel van een interactieve muziektheaterervaring voor de kinderen, leerkrachten en ouders creëren we een nieuwe ruimte:

Op die manier ontwikkelen kinderen vaardigheden die onmisbaar zijn om op te groeien tot een veerkrachtig, autonoom en moedig mens.