Privacyverklaring

Contactgegevens:
+31(0) 6 5 11 22 309
info@maanlanders.nl
www.maanlanders.nl

Theatergroep Maanlanders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, lobbycontacten, subsidiënten en/of geïnteresseerden

De volgende persoonsgegevens worden door Maanlanders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het verstrekken van informatie over de producten en diensten van Maanlanders
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • gerichte contacten indien Maanlanders gebruik wenst te maken van diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maanlanders de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Afdeling;
 • Functie;
 • Post- en/of bezoekadres;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • (Zakelijke) website;

Bij het afnemen van diensten registreert Maanlanders tevens:

 • KvK nummer;
 • BTW nummer;
 • IBAN nummer.

Maanlanders neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Maanlanders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maanlanders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.