Verantwoording

Maanlanders onderschrijft deze codes:

De Fair Practice Code

De gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector.

Code Diversiteit & Inclusie

Om de cultuursector meer inclusief te maken.

Governance Code Cultuur

Een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Bestuurssamenstelling:

Bert Frölich (voorzitter)
Bestuurder Kunstwerk! Zevenaar

Agnes Bolwiender (penningmeester, secretaris)
Zakelijk leider Matzer Theaterproducties

Stephan van Ummelen (bestuurslid)
directeur Waardengedreven

Beloningsbeleid bestuur:

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld
Beloningsbeleid directie conform CAO Toneel en Dans
Beloningsbeleid Personeel conform CAO Toneel en Dans